Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netNadzorni odbor OZVVS Ormož
Član Tonček MARČEC Obrež 22
2275 Središče ob Dravi
Član Franc HERGULA Podgorci
2273 Podgorci
Član Stanko JURKOVIČ Hum
2270 Ormož
Častno razsodišče OZVVS Ormož
Član Bojan RAJH Lahonci
2259 Ivanjkovci
Član Stanko ZAMUDA Drakšl
2274 Velika Nedelja
Član Branko ŽNIDARIČ Mihovci
2274 Velika Nedelja
Praporščak OZVVS Ormož
Praporščak Božidar PUKLAVEC Mihovci 10 b
2274 Velika Nedelja
Praporščak Tonček MURAT Veliki Brebrovnik 17
2275 Miklavž pri Ormožu
Praporščak Roman KRALJ Sv. Tomaž
2258 Sv. Tomaž
Praporščak Dušan BOMBEK Trška 8
22577 Središče ob Dravi

Skrb za zunanjo podobo OZVVS Ormož

Skrb za krepitev ugleda OZVVS Ormož in s tem tudi pripadnost veteranski organizaciji je poudarjen cilj našega delovanja. Za dosego tega cilja smo napravili tudi nekaj korakov na oblikovanju zunanje podobe članov, ko so angažirani kot veterani, pa tudi izven tega.

Članom in simpatizerjem smo ponudili lično čepico, majico in brezrokavnik, kar lahko nosijo na shodih članov, javnih prireditvah ali kjerkoli v zasebnem življenju, saj ni sestavni del predpisanega kroja ali veteranske uniforme. Verjamem, da je sporočilna vrednost veteranskih simbolov s prepoznavnostjo OZVVS Ormož okrepila popularnost veteranske čepice, ki je izdelana v dveh barvah: modri in zeleni. Spredaj ima izvezen barvni znak ZVVS, pod njim je napis ORMOŽ.
Zelena čepica je namenjena članom OZVVS Ormož, modra pa članom predsedstva, kar je tudi izvezeno na levi strani čepice, na desni pa je ime posameznega člana vodstva. Tako je izpostavljena individualnost in prepoznavnost posameznih nosilcev odgovornih funkcij v OZVVS.
Majica je temnejše zelene barve z izvezenim barvnim znakom ZVVS z napisom Ormož. Namenjena je članom in simpatizerjem OZVVS.

Brezrokavnik je peščene barve, s tem smo se želeli izogniti preveč vojaškim, ribiškim ali lovskim rešitvam, ki jih nakazuje obilica različnih žepkov. Na levi zgornji strani je izvezen barvni znak ZVVS z napisom Ormož.

Idejno zasnovo zunanje podobe je izdelal Boris Vukan, ki je tudi skrbel za izdelavo.

Članom OZVVS Ormož in zbiralcem vojaških ter veteranskih insignij smo v letih 2005 in 2006 ponudili dve znački: spominsko značko OZVVS Ormož, ki smo jo posvetili 15 obletnici vojne za Slovenijo 1991 in člansko značko OZVVS Ormož.
Spominska značka je prispevek k ohranjanju spomina na vojno za Slovenijo 1991 in h krepitvi ugleda OZVVS. Značka je izvedena kot okrogla priponka premera 28 mm. Na modri podlagi, v odtenku ormoške zastave, z zlato obrobo sta umeščena enako velika grba: ZVVS in občine Ormož. V loku nad grboma je izpisano OZVVS ORMOŽ, pod grboma je vodoraven napis 15 LET.

Članska značka ZVVS je 20 mm velika priponka, ki je v osnovi grb ZVVS s polkrožnim napisom ORMOŽ na modri podlagi v odtenku ormoške zastave. Napis je umeščen v podnožje venca in med puškini kopiti tako, da ne spreminja osnovne podobe grba ZVVS.

Idejno zasnovo obeh značk je pripravil Ernest Pleh, ki je tudi skrbel, da je izdelovalec DVZ Ponikve d.o.o. sledil predlagani zamisli.

Foto: M Fišer


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN