Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249
ZGODOVINA


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netJože Kosi: Zapis spominov na leto 1991
Ustanovitev Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož
Prostovoljni gasilci v času vojne
Franc Krnjak: Kako sem osamosvajal Slovenijo
Diverzantski vod Ormož na Malečniku
Vod TO Ormož pri varovanju barikade pod Humom
Vojna v Ormožu - povzetek iz knjige POZIV ZA DOMOVINO
Priprave na vojno so se začele z MSNZ
Diverzantski vod TO Ormož v vojni za Slovenijo
Povzetek gradiv postaje Policije Ormož o osamosvojitvenem procesu in vojnih dogodkih v občini Ormož v letu 1991
Problemi poveljevanja v junijsko - julijski vojni 1991 v Sloveniji(primer 73. območnega štaba Teritorialne obrambe Ljutomer)
Kako smo doživljali vojno 1991 v Krajevni skupnosti Sveti Tomaž
Vojna 1991 in radioamaterji
PGD Hermanci v gašenju vojnih požarov leta 1991
Dogodki na mostu v Ormožu

VOJNA 1991 IN RADIOAMATERJI

Ta moj prispevek k dogajanju med osamosvojitveno vojno v Ormožu leta 1991, naj nekoliko bolj pojasni prostovoljno vključitev nekaterih radioamaterjev Radio kluba Ormož. Dolžan sem dopolniti prispevek našega člana v časopisu Veteran št. 30 na 24. strani (Jože Kosi Zapis spominov na leto 1991, op. M F). Povem, da smo se popolnoma samoiniciativno odločili, ker smo kot dobri vezisti začutili, da lahko s svojim znanjem in radijsko opremo, veliko prispevamo. Organiziral sem dodatno radijsko omrežje,
vizualno opazovanje in poročanje občinskemu centru OCA, ki je zbrane podatke sprotno pošiljal pokrajinskemu štabu v Maribor.

To smo opravljali ves čas ogroženosti v naši občini. Izpostavljali smo se nevarnosti na terenu, vendar smo vedno pravočasno in uspešno prenesli informacije o gibanju in nameri nasprotne strani.

Ekipa, o kateri govorim, smo sestavljali:
- Anderlič Janez , Hajndl , področje V. Nedelja in zahodno
- Lazar Franc , Velika Nedelja , zračna situacija
- Lazar Ivan , Obrež , Vzhodno in južno področje
- Lazar Vera , Obrež , širše dogajanje v Hrvaški
- Slavinec Ciril , Pavlovski vrh , Vzhodni del (Središče)
- Petek Slavko , Hardek , Hum
- Švajgl Ivan , mesto Ormož in širše , koordinacija , nadzor

Kar nekaj zelo uporabnih podatkov nam je posredoval takrat zelo Sloveniji naklonjen obveščevalec iz Varaždina, ki pa žal, ni preživel vojne na Hrvaškem.

Zakaj vse to pišem? Želim , da bi končno vsi odgovorni v naši državi in tudi tukaj lokalno spoznali , da se nam godi krivica, ko si posamezniki urejamo status Veterana vojne za Slovenijo. Pričakujem, da v prihodnje odgovorni v naši občini, ki so bili v času vojne seznanjeni z našim delovanjem, sedaj to tudi potrdijo pri urejanju statusa, če kdo od zgoraj navedenih to želi.

Naj ne bo pozabljeno !

Ivan Švajgl S51KV

Foto M Fišer:


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN