Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249
ZGODOVINA


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netJože Kosi: Zapis spominov na leto 1991
Ustanovitev Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož
Prostovoljni gasilci v času vojne
Franc Krnjak: Kako sem osamosvajal Slovenijo
Diverzantski vod Ormož na Malečniku
Vod TO Ormož pri varovanju barikade pod Humom
Vojna v Ormožu - povzetek iz knjige POZIV ZA DOMOVINO
Priprave na vojno so se začele z MSNZ
Diverzantski vod TO Ormož v vojni za Slovenijo
Povzetek gradiv postaje Policije Ormož o osamosvojitvenem procesu in vojnih dogodkih v občini Ormož v letu 1991
Problemi poveljevanja v junijsko - julijski vojni 1991 v Sloveniji(primer 73. območnega štaba Teritorialne obrambe Ljutomer)
Kako smo doživljali vojno 1991 v Krajevni skupnosti Sveti Tomaž
Vojna 1991 in radioamaterji
PGD Hermanci v gašenju vojnih požarov leta 1991
Dogodki na mostu v Ormožu

PGD Hermanci v gašenju vojnih požarov leta 1991

Oklepna enota JLA (okrepljeni tankovski vod JLA iz vojašnice v Varažninu, ki je spadal pod poveljstvo 32. korpusa JLA), je v sredo 03.07.1991 v dopoldanskem času ob 10.30 uri prestopila mejo pri Središču ob Dravi in nadaljevala pot proti Gomili pri Kogu skozi naselje, Godeninci, Vitan in Kog. V Gomili je na glavni cesti proti Ljutomeru v gozdu naletela na barikado, ki so jo postavili krajani. Barikada je bila narejena iz podrtega drevja in ni bila varovana. Enota je začela odstranjevati barikado z motornimi žagami in streljanjem granat iz topov. Po določenem času in neuspešnem poskusu preboja barikade je poizkusila preboj po cesti, ki vodi skozi Staro Goro (kraj Hermanci) proti Presiki. Enota je prišla do kmetije Zadravec, kjer se je ustavila in za nekaj trenutkov je nastalo zatišje. Nekaj časa se ni nič dogajalo. Potem so tanki začeli obračati in se vračati nazaj proti Gomili. Na Gomili so zavzemali bojne položaje in se začeli vkopavati na njivah, travniku in dvorišču pri Haložanovih. Čez čas so formirali kolono in se odpravili nazaj proti Kogu. Med premikom enote so z mitraljezi streljali po hišah in po vsem kar bi lahko kazalo na nevarnost za njih.
Na Bajzeku (Gomila pri Kogu) je zadnji tank v koloni zdrsnil s cestišča, pozneje pa je zagorel zaradi zadetka iz protioklepnega orožja, ki so ga sprožili pripadniki TO. Pripadniki JLA so z uporabo osvetljevalno- zažigalnih nabojev ob 12.10 uri zažgali gospodarsko poslopje v Gomili pri Kogu 7, lastnika Haložan Ivana. Pri tem krutem dejanju JLA in požigu gospodarskega poslopja je krogla prebila steno zgradbe in ranila kravo v stegno. Z lastnikom Haložan Ivanom in sosedom Ivanuša Jožefom (pokojni) smo opazovali divjanje JLA ter širjenje požara na gospodarskem poslopju. Odločili smo se, da gremo po skrivni poti skozi gozd do objektov in poskušamo rešiti živino iz hleva.

Glavnina enote JLA je že bila na Bajzeku kjer so nadaljevali svoje razbijanje. Streli iz mitraljezov so še vedno padali po zgradbi zato je naše približevanje bilo precej nevarno. Vendar smo vseeno brez večjih problemov prišli do gospodarskega poslopja. Takoj po prihodu, ob 12.25 uri, smo ranjeno kravo spravili iz hleva v sadovnjak. Vso ostalo živino in svinje smo pustili v hlevu. Požar se je razširil na stanovanjski objekt v podstrešje. Zato smo s priročnimi sredstvi začeli gasiti goreče špirovce na stanovanjskem objektu, do prihoda gasilcev.

Ob pojavu požara na gospodarskem poslopju pri Haložan Ivanu je bila ob 12.40 uri preko telefona aktivirana enota Hermanci. Poveljnik Tomažič Jožef je poklical tudi štab CZ Omož v gasilski dom Hardek in prosil za navodila. Po navodilih, ki jih je dobil od odgovornih na štabu CZ, gašenje ni bilo dovoljeno, dokler agresor strelja in ogroža življenje gasilcev. V tem času so gasilci že spustili sireno in enota je kmalu izvozila na kraj požara. V enoti so bili člani PGD (Branko Lisjak, Dušan Flac, Branko Najžar, Franc Anušek, Janko Haložan, Andrej Kozar, Mirko Zabavnik, Franc Kralj ml., Alojz Kralj in Jožef Tomažič). Naravnost na kraj požara pa so prišli Franc Lah, Janko Borko, Jožef Bobnjar in Sovič Slavko, ki so nam pomagali gasiti stanovanjski objekt. Po prihodu gasilskega vozila na dvorišče, ob 1248 uri, je začelo močno pokanje raket in streliva, najprej nismo vedeli od kod prihaja, pozneje pa se je izkazalo, da prihaja iz gorečega tanka. Poveljnik Tomažič Jože je organiziral gašenje požara. Gasilci so odnesli motorno brizgalno in ostalo opremo za odvzem vode k 400 m oddaljenemu vodnemu zajetju v Hermancih 6, lastnika Sovič Marjana. Položili so tlačni cevovod in izvedli dva napada na gospodarsko poslopje. Na požarišče smo dobili vodo ob 1304 uri.
Ko je zagorelo podstrešje nad hlevom, kjer je imel lastnik spravljeno seno, smo morali goreče-tleče seno spraviti v sadovnjak in ga gasiti. Z enim napadom so gasili seno z drugim pa smo pogasili ostrešje stanovanjske hiše. Požar smo lokalizirali ob 1310 uri in ga dokončno pogasili ob 1340 uri. Poveljnik je odredil požarno stražo za primer ponovnega vžiga. Gasilci so ostali v požarni straži do večera. Po končanih aktivnosti na požarišču so gasilci odšli v gasilski dom in poskrbeli za opremo. Poveljnik je vzpostavil dežurstvo v gasilskem domu.Pogorišče domačije Prapotnik v KS Kog Foto Štefan Hozya

Gasilci in krajani smo s svojo požrtvovalnostjo in znanjem obvarovali stanovanjski objekt in preprečili širjenje ognja na celoten gospodarski objekt. V času gašenja in reševanja so priskočili na pomoč tudi sosedje in ostalo civilno prebivalstvo. V akciji gašenja so sodelovali tudi: Lisjak Jožef, Sovič Marjan, Šulek Branko, ki so ob 10 letnici vojne prejeli PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE. Na požarišču so bili prisotni še krajani Haložan Ivan, Haložan Marica, Šterman Vinko, Sovič Marjan, Sovič Slavica, Rozman Igor, Pučko Jože st., Borko Jože, Bukovec Franc (pokojni) in Zorec Jože.

Med izvedbo akcije so prispeli gasilci PGD Miklavž pri Ormožu, vendar se niso vključili v gašenje, saj so morali nadaljevati pot v Gomilo pri Kogu 25 kjer je gorelo gospodarsko poslopje lastnice Šulek Alojzije. Na tem požaru so sodelovali še gasilci PGD Ormož. Več o akciji bo opisal Mirko Fekonja.

Ob 15.00 uri je bila ponovno aktivirana gasilska enota. Prvi je bil obveščen poveljnik Tomažič Jožef. Obvestili so nas, da gori osnovna šola na Kogu. V najkrajšem možnem času je izvozilo gasilsko vozilo na Kog. Po prihodu na Kog so ugotovili, da ne gori šola ampak objekt v Jastrebcih 34 lastnika Rubin Franca in Jastrebcih 35 lastnika Praprotnik Ivana. Na tej lokaciji so že požar lokalizirali in dokončno pogasili gasilci PGD Vitan - Kog in Središča ob Dravi. Naši člani društva so ponudili pomoč pri sanaciji požarišča, vendar ni bilo potrebe. Vrnili so se nazaj v gasilski dom in ostali v pripravljenosti.


Tank JLA na Bajzeku, ki se je vnel po zadetku s protioklepnim orožjem Foto Štefan Hozyan

Zvečer, ob 20.35 uri sta bile aktivirani društvi Hardek in Ormož z namenom gašenja stanovanjskega objekta v Gomili pri Kogu. Vozila in gasilci so takoj izvozila na kraj. Prav tako je izvozilo vozilo GZ Ormož s člani štaba CZ in GZ. Po prihodu na kraj dogodka v Gomilo je bilo ugotovljeno, da gre za lažni alarm, saj so goreli le izgubljeni tanki JLA.

Tonček Lisjak gasilec PGD Hermanci


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN