Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249
ZGODOVINA


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netJože Kosi: Zapis spominov na leto 1991
Ustanovitev Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož
Prostovoljni gasilci v času vojne
Franc Krnjak: Kako sem osamosvajal Slovenijo
Diverzantski vod Ormož na Malečniku
Vod TO Ormož pri varovanju barikade pod Humom
Vojna v Ormožu - povzetek iz knjige POZIV ZA DOMOVINO
Priprave na vojno so se začele z MSNZ
Diverzantski vod TO Ormož v vojni za Slovenijo
Povzetek gradiv postaje Policije Ormož o osamosvojitvenem procesu in vojnih dogodkih v občini Ormož v letu 1991
Problemi poveljevanja v junijsko - julijski vojni 1991 v Sloveniji(primer 73. območnega štaba Teritorialne obrambe Ljutomer)
Kako smo doživljali vojno 1991 v Krajevni skupnosti Sveti Tomaž
Vojna 1991 in radioamaterji
PGD Hermanci v gašenju vojnih požarov leta 1991
Dogodki na mostu v Ormožu

PROSTOVOLJNI GASILCI V ČASU VOJNE

Ob desetletnici vojne za Slovenijo '91 se je Gasilska zveza Slovenije oddolžila članom PGD, ki so se nesebično odzvali klicu ťna pomočŤ, in ne glede na vse, reševali kar se je po divjanju jugoslovanske armade rešiti dalo. Kljub temu ostaja dolg širše družbe do prostovoljnih gasilskih društev, ki so vrata svojih domov odprla v času priprav na vojno in namestila ter oskrbela enote TO v vojni. Ormoški gasilci so bili, bolj kot kjerkoli v Sloveniji, sredi boja pod ognjem iz sovražnikovih oklepnikov in opravili svoje gasilsko poslanstvo, a jih zakon ne šteje med udeležence vojne s pripadajočimi pravicami veteranov vojne za Slovenijo.

Ob srečanju veteranov in krajanov KS Kog smo junija 2004 postavili spominsko ploščo prostovoljnim gasilcem občine Ormož. Odkrili so jo poveljniki GZ in PGD, ki so leta 1991 nosili največjo odgovornost. Pomnik Braniteljem meje na Gomili pri Kogu bo tako neizbrisno pričal tudi o globokih koreninah gasilske humanosti in domoljubja.

Kako je bilo leta 1991?

Člani Prostovoljnih gasilskih društev občine Ormož so bili v času vojne za Slovenijo leta 1991 angažirani na nalogah zagotavljanja požarne varnosti, ne glede na to, pa so nudili svoje domove za potrebe prebivalstva, namestitev enot TO ter možnosti delovanja CZ na terenu. Čeprav je minilo že skoraj 14 let, delovanje gasilcev še vedno ni  v celoti ovrednoteno in zbrano kot izkušnja. Veterani vojne za Slovenijo iz Ormoža smo se seznanili s prispevkom prostovoljnih gasilcev na območju občine Ormož in v sodelovanju s KS Kog odkrili spominsko ploščo gasilcem, ki so bili angažirani v akcijah gašenja na območju Kog – Jastrebci – Gomila.

Poveljnik Občinske gasilske zveze Ormož, višji gasilski častnik Ivan Vajda, je v svojem poročilu izvajanja aktivnosti v času agresije na R Slovenijo zapisal, da so bile aktivnosti enot GZ Ormož sicer podrejene vodenju štaba CZ občine Ormož, vendar so akcije gašenja na območju občine vodili iz dežurnega centra, ki je deloval v prostorih GD Hardek. Poleg vodenja reševalnih akcij na terenu je dežurni center GZ Ormož opravil pomembno vlogo sprotnega obveščanja operativnih enot v PGD z razmerami na terenu. Ko to ni več zadoščalo, t.j. 03. julija 1991,  je GZ Ormož vzpostavila stalno dežurstvo v vseh enotah po PGD občine Ormož.  

Na območju občine Ormož je GZ v času agresije beležila 9 požarov, zato je GZ aktivirala vse potenciale za reševanje pred požari. Skupna značilnost požarov na terenu je, da so nastali ob umiku enot JLA kot posledica neuspeha pri napredovanju. 

V intervencijo so izvozile enote PGD Vitan - Kog, Miklavž, Hermanci, Hardek, Središče ob Dravi in Ormož, med prvimi pa so se v gašenju znašli prostovoljci iz DVD Robadje R Hrvaška.  Gasilci vseh nalog niso mogli opraviti, saj jih je enota JLA  v reševanju in gašenju ovirala vse do popolnega umika oklepnih enot z območja Kog. Pripadniki JLA so streljali na enote PGD v intervenciji že, če so se le–te samo približale požarišču.

Šele po umiku oklepne enote so lahko gasilci pristopili h gašenju opožarjenega imetja Franca Rubina in Ivana Prapotnika v Jastrebcih ter Ivana Haložana in Alojzije Šulek v Gomili.

Požari so močno zajeli objekte, vendar so požrtvovalni gasilci in krajani, ne glede na nevarnost,  dva požara takoj lokalizirali in  tem obvarovali del imetja.

V območju izvajanja bojev je bil opožarjen tudi bojni tank JLA. Pripadniki JLA so od gasilcev zahtevali gašenje tanka, v nasprotnem primeru so bili pripravljeni porušiti Središče ob Dravi. Ker je bilo na kraju požara vodstvo GZ Ormož in poveljnik štaba CZ, opožarjenega tanka niso gasili, saj bi le to predstavljalo veliko nevarnost za gasilce. Šele, ko so predstavniki JLA (civilni mojstri) prišli po izgubljeno tehniko, je enota, ki je bila na varovanju požarišča, z vodnimi curki ohladila kupolo gorečega tanka, da bi pripadniki JLA lahko sneli mitraljez.

Dostop do požarišč ter gašenje je oteževalo tudi veliko število ovir in barikad, ki so jih pripadniki TO in civilne obrambe postavili na prometnicah za upočasnitev kolon JLA. V teh primerih se je izkazala spretnost gasilskih voznikov, iznajdljivost in odlično poznavanje terena, saj so kljub vsemu prišli do požarišč.  

V akcije gašenja in reševanja je bilo vključenih 54 gasilcev s štirimi kombiniranimi in tremi orodnimi vozili.

Za izjemno požrtvovalnost je CZ podelila odlikovanja Antonu Erhatiču, Alojzu Jaušovcu in Ivanu Kralju.

Klicu dolžnosti so se od 03. 07. do 05. 07. 1991 odzvali naslednji gasilci in nesebično priskočili na pomoč ob požarih v vojni:

Gasilska zveza: 
Ivan Vajda,
Mirko Munda
Franc Šoštarič
Marjan Mezgec 

Prostovoljno gasilsko društvo Ormož:
Alojz Jaušovec
Stanko Kokol
Anton Erhatič
Janez Veselko
Danilo Masten
Peter Ivanuša
Boris Kokol
Boris Švetak 

Prostovoljno gasilsko društvo Hardek 
Ivan Kralj
Franc Bombek
Božidar Puklavec
Marta Babič

 

Prostovoljno gasilsko društvo Vitan Kog:
Pavel Rubin
Jože Zadravec
Maks Meško
Zdravko Hlebec
Štefan Horvat
Joško Kolarič
Dušan Strelec
Ivan Kutnjak 

Prostovoljno gasilsko društvo Hermanci
Dušan Flac
Jože Tomažič
Franc Anušek
Andrej Kozar
Alojz Kralj
Branko Lisjak
Branko Šulek
Tonček Lisjak
Branko Najžar
Franc Lah
Marjan Sovič
Jože Lisjak
Janko Borko
Jože Bobnjar
Janko Haložan
Marjan Haložan
Mirko Zabavnik
Slavko Sivič

Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormožu
Jože Zadravec
Igor Zadravec
Mirko Fekonja
Emil Fekonja
Damjan Fekonja
Boštjan Kosajnč
Anton Kerenčič
Franc Filipič
Rado Vrbnjak
Tonček Štucl
Emil Trstenjak
Milan Šek
Stanko Fekonja 

Prostovoljno gasilsko društvo Središče ob Dravi
Franc Tkalec
Slavko Tkalec
Danilo Dečko 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Robadje (R Hrvaška)

 


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN