Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249
ZGODOVINA


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netJože Kosi: Zapis spominov na leto 1991
Ustanovitev Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož
Prostovoljni gasilci v času vojne
Franc Krnjak: Kako sem osamosvajal Slovenijo
Diverzantski vod Ormož na Malečniku
Vod TO Ormož pri varovanju barikade pod Humom
Vojna v Ormožu - povzetek iz knjige POZIV ZA DOMOVINO
Priprave na vojno so se začele z MSNZ
Diverzantski vod TO Ormož v vojni za Slovenijo
Povzetek gradiv postaje Policije Ormož o osamosvojitvenem procesu in vojnih dogodkih v občini Ormož v letu 1991
Problemi poveljevanja v junijsko - julijski vojni 1991 v Sloveniji(primer 73. območnega štaba Teritorialne obrambe Ljutomer)
Kako smo doživljali vojno 1991 v Krajevni skupnosti Sveti Tomaž
Vojna 1991 in radioamaterji
PGD Hermanci v gašenju vojnih požarov leta 1991
Dogodki na mostu v Ormožu

Diverzantski vod Ormož na Malečniku

Diverzantski vod TO Ormož je v OŠTO Ormož deloval kot samostojna enota in ves čas od ustanovitve dosegal zelo dobre rezultate. Pripadniki enote so se usposabljali za oviranje hitrega napredovanja nasprotnika z inženirskimi sredstvi ob uporabi diverzantske taktike. V enoto so bili razporejeni obvezniki z območje celotne občine Ormož, saj je bilo potrebno upoštevati poklicna znanja pripadnikov s področja gradbeništva in usposobljenost za vojaško specialnost inžinerstvo.

Neposredno pred vojno, je Diverzantski vod dobival vse več splošnih nalog, ki jih je bilo potrebno opraviti tudi izven območja občine Ormož, kar je kazalo na uresničevanje nove organiziranosti Teritorialne obrambe v Sloveniji, ki je formalno prenehala biti “občinska vojska”. Za potrebe Pokrajinskega štaba v Mariboru je bil maja 1991 Diverzantski vod Ormož poslan v Malečnik, kjer so bili pripravljeni na morebitno posredovanje za bojno zavarovanje pomembnih objektov na pokrajinski ravni.

Na Malečniku, kjer so preživeli nekaj dni, so bili pripadniki Diverzantskega voda nameščeni v prostorih osnovne šole, kjer je vodstvo šole poskrbelo za vse, od nastanitve do prehrane.

Na Malečniku se pripadniki Diverzantskega voda ob naklonjenosti domačinov prepričali o široki podpori prebivalstva Teritorialni obrambi.

Ko so se razmere nekoliko umirile, je bil vod premeščen v Ormož, kjer si je uredil pogoje za bivanje in delo na lokaciji ribiški dom. Tudi na tej lokaciji so nadaljevali z usposabljanjem in urjenjem, s tem so zagotavljali hitro dosegljivost in zavidljivo raven bojne pripravljenosti.

M. Fišer


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN