Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249
ZGODOVINA


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netJože Kosi: Zapis spominov na leto 1991
Ustanovitev Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož
Prostovoljni gasilci v času vojne
Franc Krnjak: Kako sem osamosvajal Slovenijo
Diverzantski vod Ormož na Malečniku
Vod TO Ormož pri varovanju barikade pod Humom
Vojna v Ormožu - povzetek iz knjige POZIV ZA DOMOVINO
Priprave na vojno so se začele z MSNZ
Diverzantski vod TO Ormož v vojni za Slovenijo
Povzetek gradiv postaje Policije Ormož o osamosvojitvenem procesu in vojnih dogodkih v občini Ormož v letu 1991
Problemi poveljevanja v junijsko - julijski vojni 1991 v Sloveniji(primer 73. območnega štaba Teritorialne obrambe Ljutomer)
Kako smo doživljali vojno 1991 v Krajevni skupnosti Sveti Tomaž
Vojna 1991 in radioamaterji
PGD Hermanci v gašenju vojnih požarov leta 1991
Dogodki na mostu v Ormožu

Vod TO Ormož pri varovanju barikade pod Humom

Nekaj spominov in razmišljanj poveljnika voda TO Ormož na dan pred spopadom, udejstvovanje pri varovanju in dogodki po razbitju barikade jugovojske. Poveljnik Štefančič je s prispevkom nastopal na okrogli mizi ZRVS 1992. leta.

26. junija zjutraj, vojna bo. Zadnjič sem bil na vajah pred sedmimi leti v Mariboru, takrat sem končal kariero v JLA, kjer sem bil komandir voda protioklepnih topov 100mm T-12. Po usposobljenosti sem bil komandir voda protioklepnih topov. Ljudi v Teritorialni obrambi nisem poznal in nisem veliko vedel o pehotnih nalogah. Moja enota je bila skupaj z vodom PDD v gasilskem domu na Hardeku. Zares gre, sem sklepal po velikem kupu municije in orožja, ki smo ga imeli. Na položaje smo šli v Kravjak pod Humom, to je na območju druge barikade med Središčem in Ormožem. V barikadi sta bila dva tovornjaka: Ogradov prikoličar TAM, naložen z gramozom, in tatra. Počutili smo se sami, zapuščeni, saj smo bili praktično brez zvez z ostalimi enotami Teritorialne obrambe. Od nadrejenega poveljstva je prišel ukaz, da moramo zapreti cesto, kar smo tudi storili, vendar je bilo nerodno, da so istočasno zaprli cesto tudi v Ormožu in s tem prekinili promet. Tako nismo postavili kakšne večje barikade. Kar čakal sem še na kakšen kamion, ki bi ga lahko postavili v barikado. Barikade, v kateri sta bila le dva tovornjaka, nismo minirali. Na položaju je bilo 24 pripadnikov voda TO Ormož, oboroženi smo bili s pehotnim orožjem, edina protioklepna sredstva, ki smo jih imeli na voljo, sta bili dve polavtomatski puški s tromblonom. Jaz sem kolikor toliko poznal tanke, saj sem se v JLA uposobil za boj proti njim s topom T-12, to je velik top, ki je bil kos tankom, polavtomatska puška pa…, zato si brez protioklepnih sredstev na tanke nisem upal iti. Na naše položaje so drveli 4 tanki. Pomislil sem, drugo je, če imaš protitankovske mine, ki jih postaviš, in se umakneš. Jaz pa sem imel 24 mož in dva tromblona, s tem si enostavno nisem upal na tanke. Saj smo vedeli, če so zrušili barikado v Središču, potem nasprotnik misli čisto resno, mi pa… nismo bili opremljeni niti za demonstriracijo sile, kaj šele… Tudi na pogajanja z nasprotnikom nisem hotel iti. Bil sem v dvomih, ali tiste tri oficirje, ki so bili na tankih, postreliti... Imel sem dva puškomitraljeza, kaj pa potem, kako bo delovala posadka v oklepu… Zaseda je bila po pehotnih pravilih korektno postavljena, toda na naše položaje so drveli tanki. Tu ukaza za streljanje nismo imeli, nasprotno, še od zjutraj smo imeli ukaz štaba iz Ljutomera: ˝Če ne streljajo, ne streljati.˝ Razmišljal sem, če so ti trije oficirji pustili, da se umaknejo pripadniki voda TO Središče, kako bodo ravnali ob naši barikadi.

No, po prvih šokih, to so bili šoki, sem razmišljal, kaj je zmaga. Zame je bila zmaga, da nismo imeli izgub, da ni bilo panike, da smo ostali v skupini.

Čeprav je bila volja za boj, bili smo izenačeni po številu mož, njih je bilo toliko kot nas. Le da so bili oni v oklepu, mi pa v gozdu. Potem sem ukazal umik, saj v tem spopadu nismo imeli možnosti. Ne bi rekel, če bi nasprotnik nastopal s pehoto, ne, boj proti oklepni enoti v teh ozkih dolinah, to bi bilo zelo neumno.

Po umiku s Kravjeka smo šli na rob terase (na njive ob skladišču Zarje do potoka) v Pušencih, kjer smo bili zadolženi za intervencijo proti napovedanemu helikopterskemu desantu na Ormož.

Kasneje, ko sem poslal izvidnico, kjer smo se pri TSO srečali z vodom PDD komandirja Ivana Kuhariča, smo ponovno vzpostavili stik s poveljstvom v Ljutomeru.

Napaka je bila, da smo bili poslani proti oklepni enoti brez protioklepnih sredstev, glede na nasprotnikova sredstva smo zelo slabo postavili barikado, bila je premalo čvrsta. Kasneje smo postavili še eno, tokrat iz hlodov. To je bila dobra barikada, vendar je nismo mogli braniti, dokler nismo dobili dovolj učinkovitega protioklepnega orožja. Če bi se odločil za obrambo barikade brez učinkovitih protioklepnih sredstev, bi po nepotrebnem izpostavljal svoje ljudi. Kasneje, ko smo dobili protioklepno orožje ročne raketomete ZOLJA, se je začela bojna sreča obračati nam v korist.

Povzetek

Kot strokovnjak za protioklepno topniško bojevanje, ki sem ga opravil na služenju vojnega roka, sem dobil v civilstvu - v TO v Ormožu - nalogo poveljnika pehotnega voda, s katerim sem pozneje varoval barikado pod Humom - v Kravjeku. Enoto sem zelo slabo poznal in tudi oborožitev ni ustrezala zadanim nalogam, saj smo bili oboroženi samo z lahkim pehotnim orožjem. Po preboju agresorja smo se umaknili na novo lokacijo bliže mestu, da smo bili dosegljivi v primeru napovedanega desanta na Ormož. Kmalu zatem sem vzpostavil zvezo s PDD in poveljstvom v Ljutomeru. pozneje smo dobili protioklepno oborožitev, morala pripadnikom TO se je s tem občutno dvignila in tudi vojna sreča se je obrnila.

Vinko Štefančič ml.


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN