Rojčeva ulica 16
p.p. 2780
1110 Ljubljana
T:(01) 524-17-84,
(01) 540-20-65
F:: (01) 524-26-88
E-pošta: zveza@zvvs.si
*** OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ORMOŽ  ***
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZVVS ORMOŽ
Kerenčičev trg 5, 2270 Ormož, gsm: 041 732 282,
E-pošta: miran.fiser@gmail.com
Poslovni račun: SKB Ormož, 03123-1000007863
Davčna št.: 70172412, Matična št.: 1148249
PLAN DELA


PRAVNA POMOČ
ČLANOM ZVVS

Odvetniška pisarna
Tomaž Petrovič
T: 01/ 2000 937
tomaz.petrovic@siol.netPredlog NAČRTA DELA OZVVS ORMOŽ V LETU

Cilji OZVVS Ormož:

1. krepitev ZVVS,
2. ohranjanje spomina na dogodke 90/91,
3. krepitev domoljubja in bojevniških tradicij slovenskega naroda,
4. skrb za članstvo OZVVS,
5. obveščanje javnosti o delu OZVVS.

Stalne naloge:

 • zagotavljanje pogojev za delo veteranskega kluba,
 • sodelovanje v organih ZVVS (Pokrajinski odbor, komisije ZVVS, NO ZVVS),
 • sodelovanje z muzejem Ormož in Ptuj,
 • krepitev ZVVS,
 • povezovanje vseh udeležencev vojne za Slovenijo 1991,
 • povezovanje pripadnikov MSNZ 1990,
 • pridobivanje novih članov OZVVS,
 • pomoč veteranom pri pridobivanju statusa veterana po zakonu,
 • skrb za častne člane OZVVS,
 • udeležba na Zborih veteranov sosednjih OZVVS,
 • priprava glasila Veteranov zbornik,
 • priprava člankov za objavo v reviji Veteran,
 • skrb za statusne in socialne zadeve članov OZVVS,
 • skrb za ovrednotenje zaslug v vojni naših članov in podajanje predlogov za odlikovanja in priznanja, ki so bili doslej prezrti,
 • skrb za pomnike na vojno 1991,
 • prizadevanje za premestitev obeležja Bojni znak Ormož na vidnejše mesto,
 • prizadevanje za poimenovanje ulice ali trga po braniteljih Ormoža,
 • strokovno izobraževanje članov,
 • skrb za širjenje zbirke zgodovinskega gradiva o vojni za Slovenijo,
 • obveščanje javnosti o delu OZVVS, sodelovanje z veteranskimi in drugimi domoljubnimi organizacijami na območju občine Ormož,
 • sodelovanje z občinami Ormož, Središče ob Dravi, Sv. Tomaž,
 • sodelovanje s KS Kog,
 • sodelovanje s poveljstvi in enotami Slovenske vojske (72. BR in 37. VTP),
 • sodelovanje s Policijsko postajo Ormož, mejno policijo,
 • sodelovanje z veteranskimi organizacijami v R Hrvaška,
 • sodelovanje z organizacijami in društvi, ki uresničujejo podobne cilje kot OZVVS,
 • pridobivanje sponzorjev in donatorjev sredstev za OZVVS,
 • organiziranje spominskih, športnih in kulturnih prireditev za veterane.

Za izvedbo nalog za dosego ciljev predsedstvo OZVVS imenuje:
- delovno skupino za zgodovinsko dejavnost,
- delovno skupino za športno dejavnost,
- delovno skupino za strelstvo,
- uredniški odbor glasila Veteranov zbornik

Predsedstvo sprejme Izvedbeni plan za vsake tri mesece v katerem natančno opredeli roke izvedbe in odgovorne nosilce posameznih nalog ter odobri finančne izdatke.


OBČINA ORMOŽ


OBČINA
SREDIŠČE OB DRAVI


OBČINA
SVETI TOMAŽ

Lokacija

 

© AKTA DESIGN